Ласкаво просимо до початкової школи муніципалітету Еслое

Herzlich willkommen an der Grundschule der Gemeinde Eslohe

На цій сторінці ми зібрали матеріали та ПОСИЛАННЯ, які мають полегшити вам і вашим дітям ходити до школи. Переклад зроблено Google, ми сподіваємося, що ви його зрозумієте.

Auf dieser Seite stellen wir Materialien und LINKs zusammen, die Ihnen bzw. Ihren Kindern den Schulbesuch erleichtern sollen. Die Übersetzung hat google vorgenommen, wir hoffen, dass dies für Sie verständlich ist.

Початкова школа муніципалітету Еслое

Die Grundschule der Gemeinde Eslohe

У громаді Еслое є одна початкова школа - школа Рафаеля. Школа Рафаеля — це мережа початкових шкіл трьох міст Еслое, Райсте та Венхольтхаузен. Діти 1-4 класів ходять до початкової школи. Всього в нашій школі навчається 326 дітей, у яких працюють 28 вчителів.

In der Gemeinde Eslohe gibt es eine Grundschule - die Raphael-Schule. Die Raphael-Schule ist ein Grundschulverbund der drei Ortschaften Eslohe, Reiste und Wenholthausen. Zur Gundschule gehen Kinder der Klassen 1-4. An unserer Schule lernen insgesamt 326 Kinder mit 28 Lehrkräften.

Навчальний додаток АНТОН

Lernapp ANTON

Діти нашої школи дуже успішно використовують навчальний додаток Антон. Він також добре підходить для вивчення німецької мови, оскільки слова відтворюються як аудіо, а вимова можна вивчити дуже добре. Діти отримують дані доступу в перші дні навчання в школі.

Die Kinder unserer Schule nutzen sehr erfolgreich die LernApp Anton. Sie ist auch zum Erlernen der deutschen Sprache gut geeignet, da Wörter auch als Audios abgespielt werden und so sehr gut die Aussprache erlernt werden kann. Die Zugangsdaten erhalten die Kinder an ihren ersten Schultagen.

Доступ до Logineo LMS

Zugang zu Logineo-LMS

Тут ви можете увійти безпосередньо в Logineo-LMS. Вашим дітям надано дані доступу. Якщо у вас виникли проблеми, напишіть коротке повідомлення адміністратору з ім’ям дитини.

Також можна встановити програму «moodle». Введіть «133980.logineonrw-lms.de» як веб-сайт. Дані доступу можна використовувати тут, як описано.

Hier können Sie sich direkt bei Logineo-LMS einzuloggen. Die Zugangsdaten sind Ihren Kindern mitgeteilt worden. Sollten Probleme auftreten, schreiben Sie eine kurze Nachricht mit dem Namen des Kindes an den Administrator.

Es ist auch möglich, die "moodle"App zu installieren. Hier ist als Website "133980.logineonrw-lms.de" einzutragen. Die Zugangsdaten können hier wie beschrieben genutzt werden.

Vokabeltrainer

Безкоштовна практика лексики з першими словами та фразами, які ви можете почути, побачити та вивчити. Проект здійснено за підтримки організації Deut­sche Kin­der­hilfs­werk.

Der Gra­tis-Vo­ka­bel­trai­ner mit ers­ten Wör­tern und Sät­zen zum Hö­ren, Se­hen und Ler­nen. Das Pro­jekt wird vom Deut­schen Kin­der­hilfs­werk ge­för­dert. 

Платформа Міністерства освіти України

Plattform des ukrainischen Schulministeriums

Міністерство освіти України створило платформу з підручниками для своїх учнів.

Das ukrainische Schulministerium hat eine Plattform u.a. mit den Schulbüchern für ihre Schülerinnen und Schüler zusammengestellt.

Перші слова: уран - німецький

Erste Wörter: urainisch - deutsch

Bildwortkarten (картки зі словами)

Wörterliste (список слів)

Heft zum Deutsch lernen der Flüchtlingshilfe München (Буклет для вивчення німецької мови)

Videos zum Heft der Flüchtlingshilfe München (Відео для буклету)

vhs - навчальний портал для дітей старшого та дорослого віку

vhs - Lernportal für ältere Kinder und Erwachsene

Hier gelangen Sie zu online-Deutschkursen der vhs.

Перекладач Microsoft - також на наших I-Pads

Microsoft translater - auch auf unseren I-Pads

У школі ми використовуємо перекладач Microsoft на наших I-Pads. За допомогою цього додатка діти можуть спілкуватися з німецькомовними дітьми або вчителями, оскільки додаток одразу перекладає іншою мовою. Також можна сфотографувати робочий аркуш або текст, і програма перекладе текст.

In der Schule nutzen wir den Microsoft translator auf unseren I-Pads. Mit dieser App können die Kinder mit deutschsprachigen Kindern oder den Lehrkräften kommunizieren, da die App sofort in die andere Sprache übersetzt. Ebenso ist es möglich, ein Arbeitsblatt oder einen Text zu fotografieren und die App übersetzt den Text.

Особиста порада

Persönliche Beratung

Консультаційні центри Карітас працюють для вас особисто. Консультування відбуваються з багатьох шкільних та психологічних тем.

Досвідчена команда також надасть вам консультації по телефону, під час захищених відеодзвінків та онлайн через захищену платформу Німецької асоціації Карітас.
Запишіться на прийом за номером 0291 / 90 21 131 (Мешеде, Еслое, Бествіг).
Онлайн-порада: www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/eltern-familie/
або www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche/

Die Caritasberatungsstellen sind persönlich für Sie da. Die Beratung findet zu vielen schulischen und psycholgischen Themen statt.

Auch Sie berät das erfahrene Team über Telefon, in geschützten Video-Gesprächen und online über die gesicherte Plattform des Deutschen Caritasverbandes.
Terminvereinbarung unter 0291 / 90 21 131 (Meschede, Eslohe, Bestwig).
Online Beratung: https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/eltern-familie/
oder https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche/

Новини з преси

Neues aus der Presse

Як отримати фінансову підтримку? Внесок у WDR.

Wie komme ich an finanzielle Unterstützung? Beitrag beim WDR.